ขอบคพระคุณ(พระเจ้า)
@ Kunming
2011/10/16 . 22:58
อากาศ หนาว นิดๆๆ


ตอนนี้มาฝึกงานที่คุนหมิง ต้องมาใช้ชีวิตที่นี่จนถึงปีหน้าเดือนกุมภา

ชินแล้วกับขีวิตที่นี่ เช้ามาออกทำงาน เย็นมากลับ ห้อง

เราเช่าอพาสเมน อยู่สองคนกะเพื่อน  เดือนละ 900หยวน (4500บาท)

ถือว่าไม่แพงนะ มี 1 ห้องนอน ห้องน้ำในตัว ห้องครัว แล้วก็ห้องกินข้าว

ต้องขอบคุณพระเจ้า ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรา

พี่ๆที่คริสจักร ก็หนุนใจเรา ความช่วยเหลือมาจากพระเจ้า

ช้า แต่ ชัวร์ และทันเวลาเสมอ จงเชื่อแลัวางใจในพระองค์


 กับคนคนนี้

ขอบคพระคุณ พระเจ้า
蒋云龙 Jing Yun Long
ก็ขอบคุณพระเจ้า ที่พระเจ้าทรงนำเราให้มารู้จักกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ตั้งแต่ ปี2009(เดือนธันวาคม) มาถึงตอนนี้ ก็จะครบสองปีเดือนหน้า แล้วกว้าสู่ปีที่สาม

ขอพระเจ้าทรงนำ ความรักของเราทั้งสอง เพราะตามลำพังเราทั้งสอง ก็ไม่สามารถ

ประครองรักของเราเองได้ เนื่องด้วยมาจาก เราสองคนอยู่คนละประเทศ

ยังเรียนไม่จบกันทั้งคู่

แต่สำหรับปอยแล้ว มีหลายครั้งที่ปอยท้อแท้ หลายครั้งที่ปอยสิ้นหวัง

หมดหนทาง แต่พระเจ้าองค์เดียว ที่ปอยเชื่อและวางใจมาตลอด

และปอยก็มั่นใจว่าพระองค์ช่วยปอยได้

ข อ อ ง ค์ พ ร ะ ผู้ เ ป็ น เ จ้ า ส ถิ ต กั บ ทุ ก ค น      อ า เ ม น ......


ขอบคพระคุณ พระเจ้า
^^ ""


     Share

<< อีกหนึ่งเทอมกะจีน^^ >>

Posted on Wed 16 Nov 2011 23:08


 
Free info like this is an apple from the tree of kngdlewoe. Sinful?
Anju   
Sun 8 Dec 2013 10:04 [3]
 

At last, soomene comes up with the "right" answer!
Manabetaichi   
Sun 8 Dec 2013 9:04 [2]
 

Deadly accaurte answer. You've hit the bullseye!
Kate   
Sat 6 Jul 2013 16:35 [1]
 


 

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh